Adatvédelmi tájékoztató

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Felhasználó a webáruházba történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírtakat, a tájékoztató rendelkezéseit.